LATASTON-LAPIS AUS PERATA (AC-WC) SEGMEN JLN.KELURAHAN